PurseU

Designer Bag Rental

Allmänna Villkor

För att få hyra måste du vara minst 18 år. För att få hyra måste du ha en giltig hemförsäkring och du måste själv kontrollera vilka villkor som gäller hos ditt försäkringsbolag. Vid stulen eller skadad väska står du för eventuell självrisk.

Genom att acceptera villkoren försäkrar du att väskan inte överlåts eller hyrs ut till någon annan. Du är ansvarig för väskan under hela hyresperioden. Purseu erhåller sig rätten att kräva ersättning (upp till beloppet av väskans ursprungliga värde) för skador som överstiger normalt slitage på väskan. Sådana skador innefattar (men är inte begränsade till): permanenta missfärgningar, revor, repor, hål samt skador orsakade av vätskor och mat.

Personuppgifter behandlas med syfte att genomföra uthyrning samt upprätthålla ovan nämnda punkter. Detta görs i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Vid eventuella frågor om villkoren, kontakta oss på info@purseu.se.